508-350-530
cz pow

Kredyt Czyste Powietrze

Już dostępny w naszym Banku!

Już dostępny w naszym Banku!

Kredyt Czyste Powietrze - Program Czyste Powietrze

Ogrzewasz dom starym, dymiącym piecem? W Twojej gminie obowiązuje ustawa antysmogowa? Ten kredyt jest właśnie dla Ciebie! Wymień kopciucha na nowe, ekologiczne źródło ciepła i skorzystaj z dotacji! Przy okazji możesz też przeprowadzić dodatkowe prace uszczelniające okna i drzwi.

Kredyt Czyste Powietrze możesz wykorzystać na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”. 

Pogram „Czyste Powietrze” to największy i najważniejszy w Polsce projekt służący skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z szesnastoma funduszami wojewódzkimi. Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Uzyskaj kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku - dotacja z programu "Czyste Powietrze" zostanie przeznaczona na częściową spłatę Twojego kredytu. Formalności załatwimy za Ciebie!

Ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze” otwiera możliwość realizacji ekologicznych przedsięwzięć szerokiej grupie mieszkańców budownictwa jednorodzinnego. By zacząć działać nie trzeba dysponować dużym kapitałem. Można już teraz zacząć czerpać korzyści z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań grzewczych i energetycznych dzięki bankowym Kredytom Czyste Powietrze. Dodatkowo, spłata takiego kredytu zostanie w części pokryta z dotacji. Warunkiem jest przeznaczenie co najmniej 95 proc. kwoty kredytu na realizację przedsięwzięć określonych programem „Czyste Powietrze” (tzw. koszty kwalifikowane), a pozostałe 5 proc. – na koszty powiązane bezpośrednio z programem.

Na co można przeznaczyć środki?

Procedura ubiegania się o Kredyt Czyste Powietrze

Procedura ubiegania się o Kredyt Czyste Powietrze przebiega analogicznie jak w przypadku innych kredytów gotówkowych, z tą różnicą, że równolegle z badaniem zdolności kredytowej Klienta, bank przeprowadza weryfikację pod kątem spełnienia kryteriów skorzystania z programu. Wśród wymaganych dokumentów są m.in.:

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej oraz pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację, Klient podpisuje w Banku Spółdzielczym dwa dokumenty: umowę kredytową i wniosek o dotację. Następnie należy poczekać na decyzję właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) – do 14 dni kalendarzowych.

Ekologiczne przedsięwzięcie należy rozpocząć nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację w Banku i zrealizować w ciągu 18 miesięcy. Rozliczenie dotacji następuje w całości po zakończeniu przedsięwzięcia. Dotacja przekazywana przez wfośigw przeznaczana będzie na spłatę części kapitału Kredytu Czyste Powietrze.

Warunki Kredytu Czyste Powietrze

do 80 tys. zł

KWOTA KREDYTU

szeroki zakres

FINANSOWANIA

30 - 37 tys. zł

KWOTA DOFINANSOWANIA

10,80%

OPROCENTOWANIE

2,5%

PROWIZJA

12,68%

RRSO

od 1 do 96 m-cy

OKRES KREDYTOWANIA

Kredyt czyste powietrze – stopa redyskonta weksli NBP** + marża 4,00 p.p.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,68% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł, okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie zmienne 10,80% w stosunku rocznym, prowizja 2,50%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata (kapitał 500,00 zł + odsetki 284,05 zł), następne raty: kapitał 500,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 10,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 8.985,84 zł, w tym odsetki 8.235,84 zł, prowizja 750,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 38.985,84 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

***stopa redyskonta weksli NBP – do wyliczenia oprocentowania przyjęto stopę obowiązującą od dnia 08.09.2022r. w wys. 6,80 pkt. proc.
Oprocentowanie obowiązuje od dnia 08.09.2022 roku
RRSO – roczna rzeczywista stopa oprocentowania
W przypadku kredytów udzielanych na zmienną stopę procentową wzrost stopy procentowej powoduje wzrost wartości ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej, natomiast w przypadku spadku stopy procentowej maleje wartość ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej.

Kto może skorzystać z kredytu Czyste Powietrze i dotacji?

Z Kredytu Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

Jakiej wysokości jest dotacja?

W programie „Czyste Powietrze” można uzyskać dotację w wysokości do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania oraz do 37 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Wysokość dotacji będzie zależeć od tego jakie nowe źródło ciepła planujesz zastosujesz i jaki będzie zakres prac, które planujesz przeprowadzić.

Możesz otrzymać dotację:

Jak uzyskasz Kredyt Czyste powietrze wraz z dotacją?

Więcej informacji o programie "Czyste Powietrze"

DOKUMENTY DLA POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Skontaktuj się z nami!

Bank Spółdzielczy w Otwocku

ul. Kołłątaja 1 B,

05-400 Otwock

Oddział w Wiązownie

ul. Lubelska 47
05-462 Wiązowna

Oddział w Celestynowie

ul. Lubelska 47
05-462 Wiązowna